หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แรงงานเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา กลับบ้านฉลองสงกรานต์

12 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2147)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางกลับไปร่วมฉลองสงกรานต์ในแต่ละประเทศ และให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไม่เกิน วันที่ 20 เม.ย. 59 แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้หยุดด้วย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 
ในกรณีนี้ การดำเนินการในส่วนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวเพื่อร่วมงานสงกรานต์ไม่สะดวก บางรายอาจถูกจับกุม โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ ดังนั้น การออกคำสั่งฉบับนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น และส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์การใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย อีกทั้งยังทำให้แรงงานต่างด้าวได้พบปะครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผ่อนคลายจากการตรากตรำในการทำงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการเดินทางเข้า – ออก ประเทศของแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้แรงงานทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ในประเทศของตนด้วย
 
สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ ปี 2559 ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู
1) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับบัตรสีชมพูตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยระบุปีที่หมดอายุ พ.ศ. 2557 หรือ พ.ศ. 2558
 
2) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับบัตรสีชมพูทุกกลุ่มที่ระบุวันหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวซึ่งถือบัตรสีชมพูที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล 1) บัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2559 2) บัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 
3) บัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2560 แรงงานต่างด้าวซึ่งถือบัตรสีชมพูที่จดทะเบียนในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 1) บัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 2) บัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปีที่มีเอกสารหนังสือเดินทาง (Passport – PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport – TP) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Travel Document – TD) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity – CI) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.สายด่วน 1694
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์