หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือด้านการศึกษา

8 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1428)

นายชิโระซะโดะชิมะ (H.E. Mr. ShiroSadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในการโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือด้านการศึกษากับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ของไทยเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยนตลอดจนให้การสนับสนุนอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนของไทย ต่อจากนั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของไทยเพื่อผลิตคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมีบริษัทของญี่ปุ่นมาลงทุนในอาเซียนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการเร่งผลิตฝีมือแรงงานให้เพียงพอและตรงตามาตรฐานความต้องการ
 
นายชิโระซะโดะชิมะ กล่าวว่า ทางญี่ปุ่นก็ยินดีสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยจะจัดสรรงบประมาณ และร่วมมือกันจัดหลักสูตร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการสร้างคนให้เป็นหัวหน้าวิศวกร ภายใน ๓ ปี จะสร้างให้ได้ ๓๐,๐๐๐ คน ทั้งอาเซียน ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากร รัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์