หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ฟิลิปปินส์ กระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

8 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1877)

นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (H.E.Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในการโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือด้านการศึกษากับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และกล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ อาทิ การจัดทำบันทึกความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะดูแลครูชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน จากนั้นได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนพระราชทานในฟิลิปปินส์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔ โรงเรียน คือ
 
๑. โรงเรียนประถมศึกษาอิตาอัส ตาปาเลส จังหวัดริซาล
๒. โรงเรียนดากุงปาตัก จังหวัดซูริเกาเหนือ หมู่เกาะมินดาเนา
๓. โรงเรียนประถมศึกษาบานายอน จังหวัดเลย์เต หมู่เกาะมีซายัส
๔. โรงเรียนประถมศึกษาบากองนายอน๒ จังหวัดริซาล
 
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ให้อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สำหรับการดำเนินงานโครงการจะครอบคลุมการพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่
 
๑. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลและอนามัยแวดล้อมของโรงเรียน
๒. การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๓. การส่งเสริมงานอาชีพ
๔. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
๗. การเตรียมความพร้อมเมื่อมีภัยพิบัติ
 
ในการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงรับโรงเรียนของฟิลิปปินส์ให้อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในโครงการฯ ตามพระราดำริฯ ทั้ง ๔ แห่งด้วย
 
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์