หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

8 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2035)

(7 เม.ย. 59) นายเอดูอาร์โด เฟรย์ รูอิซ-ตักเล (H.E. Mr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle) อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลี และผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลีสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2559
 
และเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ภายหลังจากที่มีผลบังคับใช้” ทั้งนี้นายเฟรย์กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลีสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยหวังว่าหลังจากการลงนามความตกลงการค้า ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ และร่วมกันส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี
 
ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องว่า ศักยภาพของไทยและชิลียังมีอีกมากที่สามารถร่วมมือกันได้ และอยากให้ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยใช้ช่องทาง FTA เพื่อเป็นพื้นฐานความร่วมมือในอนาคตต่อไป นายกรัฐมนตรียินดีที่ไทยและชิลีมีความสัมพันธ์อันดี โดยไทยพร้อมร่วมมือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ไทยและชิลีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรวมกลุ่มภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชีย-แปซิฟิก และอาเซียน โดยในด้านการส่งออก ประเทศชิลีส่งออกสินค้ามายังเอเชีย-แปซิฟิกกว่าร้อยละ 50 และนำเข้าสินค้าจากภูมิภาคนี้กว่าร้อยละ 30 โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นความร่วมมือที่จะเกิดเป็นรูปธรรมได้เร็ว ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างกัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
 
นอกจากนี้ ในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 ร่วมกับสมาชิกกว่า 134 ประเทศ เล็งเห็นถึงศักยภาพของแต่ละประเทศสมาชิก ทั้งต้นทางในการเป็นแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งผลิต กลางทางในการแปรรูป และปลายทางในการเป็นตลาดร่วม ซึ่งหากทุกประเทศร่วมมือมือกันจะเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยมีนโยบายร่วมกับ 7 กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (อเมริกา อียู ตะวันออกกลาง ประเทศหมู่เกาะ แอฟริกา อาเซียน และ CLMV) พร้อมสร้างความเชื่อมโยง โดยหวังว่ามิตรประเทศและชิลีจะเข้ามามีส่วนร่วม ในโอกาสนี้ ผู้แทนพิเศษชิลีกล่าวว่า ชิลีสนับสนุนไทยในบทบาทการเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) รวมถึงการเป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน สําหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกปี 2559 โดยระบุว่า กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน โดยทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้ประเทศไทยและชิลีเป็นฐาน/ประตูในการเข้ามาทําการค้าและการลงทุนสู่ภูมิภาคของกันและกัน
 
นอกจากนี้ ไทยติดตามพัฒนาของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) อย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงโอกาสและผลประโยชน์ของ TPP ที่ประเทศสมาชิกจะได้รับผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม ไทยขอเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นความตกลง TPP ซึ่งขยายมาจากเขตการค้าเสรี P4 ที่ชิลีเป็นสมาชิกก่อตั้งร่วมกับบรูไน สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรให้ผู้แทนพิเศษชิลีปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงตามความประสงค์ของรัฐบาลชิลี และหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเยือนเมืองไทยอีกในอนาคต พร้อมส่งความปรารถนาดีไปยังนางมิเชล บาเชเลท ประธานาธิบดีชิลี
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์