หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - กัมพูชา เชื่อมสัมพันธ์ คุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันการค้ามนุษย์

7 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1492)

รมว.แรงงาน เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย – กัมพูชา กระชับความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ คุ้มครองสิทธิแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวก่อนการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในระหว่างวันที่ 6 -7 เมษายน 2559 ว่า ตามที่แรงงานในกลุ่ม CLMV เคลื่อนย้ายการทำงานมาตลอดจนเกิดปัญหาตามมาในหลายๆด้าน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไทยและกัมพูชา จึงได้ทำ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศขึ้นในการปฏิบัติที่ผ่านมากระทรวงแรงงานทั้งสองประเทศได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดัน MOU ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมระดับวิชาการร่วมกันนับว่าเป็นผลสำเร็จอย่างดี เช่น ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ เป็นต้น
 
รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในการไปประชุมที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นการทำงานระดับกระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศ โดยกระทรวงแรงงานของไทยได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมต่างๆ ไปเน้นย้ำและรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานของกัมพูชาจากการประชุมทางวิชาการที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง เช่น การจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานตามกระบวนการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของแรงงานกัมพูชาที่มารายงานตัวช่วงวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 การจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานตาม MOU เป็นต้น
 
นอกจากนี้ จะให้กัมพูชาอบรมให้ความรู้แก่แรงงานที่จะมาทำงานในไทยให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ สิทธิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อมาทำงานแล้วจะไม่ถูกหลอกลวงและเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์อีกด้วย
 
อีกประการหนึ่ง จะไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย – กัมพูชา
ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณและกระทรวงแรงงานสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ให้ทุนฝึกดูงานจำนวน 192 ทุน ส่งผู้เชี่ยวชาญไปอบรมแล้ว 48 คน ใช้งบประมาณไปมากกว่า 75 ล้านบาท
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์