หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.แรงงาน ย้ำต่างด้าว 3 ล้านคน ต้องมีใบอนุญาตใน 120 วัน

5 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1489)

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ย้ำภายใน 120 วัน นายจ้างต้องนำลูกจ้างดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง หากพ้นกำหนดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ว่า "วันนี้เป็นวันแรกในการจดทะเบียนแรงงานต่างดาวของผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เมื่อปี 2557 และได้หมดอายุลง รัฐบาลจึงได้ขยายระยะเวลาในการผ่อนผันออกไป 2 ปี การดำเนินการ วันแรกอาจมีติดขัดบ้าง แต่นายจ้าง และลูกจ้างต่างด้าวพึงพอใจ ที่ได้รับความสะดวก เชื่อว่าหากมาตรการควบคุมทำได้ดี ต่อไปนี้ปัญหาต่างๆ ที่เคยมี เช่น บัตรสีชมพูปลอมจะหมดไป
 
สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เปิดให้จดทะเบียนในครั้งนี้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 ที่เห็นชอบการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มี.ค. โดยการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน มารายงานตัว ทำบัตรใหม่ภายใน 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 29 ก.ค. 59 โดยจะเป็นกลุ่มเดิมซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่จดทะเบียนมีบัตรสีชมพูตามนโยบาย คสช. เมื่อปี 2557 และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทาง ออกให้จากการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุ ไม่เกิน 18 ปีที่มีเอกสาร หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และเอกสารรับรองบุคคล รวมประมาณ 3 ล้านคน ในเวลา 120 วัน ที่เปิดให้จดทะเบียนครั้งนี้ ขอให้นายจ้างนำลูกจ้างเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้อง หากพ้นกำหนดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
 
 
 
ข้อมูล  กระทรวงแรงงาน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์