หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ย้ำไทยมีศักยภาพ พร้อมขยายการลงทุนในไทย

5 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1245)
 
 
(4 เมษายน 2559) นายมาร์ค การ์นิเยร์ (Mr. Mark Garnier) ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้แทนพิเศษด้านการค้า และแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้แต่งตั้งผู้แทนฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหราชอาณาจักรมีพลวัตเชิงบวก ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหวังให้สหราชอาณาจักรรื้อฟื้นการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระดับสูง พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย
 
ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงเข้มแข็ง และมีพัฒนาการทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการลงทุน และมีมาตรการจูงใจด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ เห็นว่าไทยยังคงมีศักยภาพ และมีข้อได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน พร้อมกล่าวว่านักลงทุนสหราชอาณาจักรสนใจที่จะขยายการลงทุนในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ภาคเอกชนสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาระบบราง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ หวังให้รัฐบาลไทยผลักดันการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนสหราชอาณาจักร เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business Act) และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกรณีสัมปทานการก่อสร้างคลังน้ำมัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบข้อห่วงใยดังกล่าว และไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกังวลของภาคเอกชนในเรื่องนี้ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อบรรยากาศทางธุรกิจ
 
ด้านการลงทุน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรขยายตัวทั้งสองทิศทาง โดยมูลค่าการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมขอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ ยินดีส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมากขึ้น โดยเฉพาะนอกกรุงลอนดอนตามนโยบาย Northern Powerhouse ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
 
นายกรัฐมนตรีหวังให้มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยและสหราชอาณาจักรสามารถเพิ่มพูนการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ กล่าวว่าบริษัท Roll Royce สนใจที่จะมาลงทุนในไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฐานซ่อมบำรุงและทดสอบอากาศยานในภูมิภาค
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์