หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
e-Authentication “ถอดรหัสแผนเศรษฐกิจดิจิทัล การยืนยันตัวตนป้องกันการโกง หัวใจสำคัญของอีคอมเมิร์ซ”

31 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1543)
 
 
ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา e-Authentication Day ภายใต้หัวข้อ "ถอดรหัสแผนเศรษฐกิจดิจิทัล การยืนยันตัวตนป้องกันการโกง หัวใจสำคัญของอีคอมเมิร์ซ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสเปซ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ e-Authentication หรือการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างและยกระดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์มาพัฒนาให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรการค้าโลก (WTO) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ การยืนยันการมีตัวตนของบุคคล หรือองค์กรในการติดต่อ และทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการก่อนิติสัมพันธ์ใดที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการแอบอ้างตัวตนของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ในทางมิชอบ ดังนั้น e-Authentication จึงเป็นรากฐานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในการสร้างความเติบโต ความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจระหว่างประเทศภายในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งในประเทศและในภูมิภาค
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์