หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน เตรียมพร้อมเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านถาวร

30 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1349)
 
 
(29มี.ค.59) พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น(ฝ่ายไทย) นำคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมกับ พันโท มินแล็ต ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็ว 530 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายเมียนมา) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา หรือ TBC (Township Border Committe) ครั้งที่ 30
 
ทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือพัฒนาสัมพันธ์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ชายแดน เตรียมพร้อมเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านถาวร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จ๊ะ จ.บอละแคะ รัฐคะยา ประเทศสหภาพเมียนมา การประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองประเทศตามแนวชายแดน ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งสร้างปัญหาในกับประชาชนตามแนวชายแดนอยู่ในขณะนี้โดยฝ่ายเมียนมาได้กำชับประชาชนทุกพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP13) เป็นจุดผ่านแดนถาวร การแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการจัดทำโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งความร่วมมือเรื่องผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ฝ่ายไทยพร้อมส่งกลับเมื่อเมียนมามีความพร้อมและเตรียมสถานที่รองรับเรียบร้อย ซึ่งจุดหมายหลักในการประชุม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้งสามารถร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาให้ยุติลงในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์