หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เชียงใหม่ ลงนาม ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับ เกาหลีใต้

28 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1708)

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร SIPA (Software Industry Promotion Agency) เชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่เมืองอินซอน และเมืองซ็องนัม ประเทศเกาหลีใต้ โดยทั้ง 2 เมือง มีระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วย กรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซ็องนัม เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือ ส่งเสริมความเข้าใจในถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกัน ณ ศาลากลางเมืองซ็องนัม
 
สำหรับการลงนามครั้งนี้ จะนำไปสู่ขั้นตอนความร่วมมือในโครงการ International ICT Volunteer (IIV) ที่เป็นโครงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ องค์การสหประชาชาติ และทางเมืองซ็องนัม จะนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน IT มาสนับสนุน ดูแลให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี ให้กับชุมชนในเมืองเชียงใหม่ เมืองซ็องนัม จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา Smart City ร่วมวางแผนพัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการร่วมมือในเรื่องส่งเสริมกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินการไม่ถึง 3 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการนำบริษัทชั้นนำและกลุ่มธุรกิจ startup ของเมืองซ็องนัม เข้ามาร่วมพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจ Startup ในเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินการไม่ถึง 3 ปี ในระบบนิเวศน์ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
 
ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือนอกรอบ ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการให้สามารถเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ ที่เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์