หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นักลงทุนเกาหลีตอบรับการชี้แจงแผนลงทุนในประเทศไทย

25 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1188)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนา "Thailand Moving Forward to Sustainable Growth" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ว่า เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบต่อการส่งออกหลายประเทศทั่วโลก แต่การส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบน้อยหากเทียบกับประเทศอื่นๆ รัฐบาลจึงได้เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งผ่านมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันจีดีพีในปีนี้ให้ขยายตัวได้ร้อยละ 3-3.5
 
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในเชิงแฟชั่น พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้ ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้ง ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ส่วนด้านการเกษตรนั้น จะเน้นผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต อีกทั้งรัฐบาลยังมีแผนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมชีวะภาพ
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สาธารณรัฐเกาหลีประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด แม้จะเริ่มไปพร้อมๆกับไทยก็ตาม โดยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษา สังคม รวมทั้งปฏิรูปอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยจึงได้ทุ่มงบประมาณนำระบบไอทีมาปรับใช้ในด้านต่างๆเช่นเดียวกัน นอกจากนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟฟ้า ท่าเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ทั้งนี้ หากนักลงทุนเกาหลีเข้าไปลงทุนในประเทศไทยจะทำให้สามารถส่งสินค้าไปยังอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น จึงยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญดูแลนักลงทุนเกาหลีหากมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศไทย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์