หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การค้าการลงทุนไทย-เดนมาร์กแจ่มใส โลจิสติกส์ไทยโดดเด่นในภูมิภาค

25 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1291)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการการเข้าพบและหารือของเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย นายมิเคล เหมนิธิ วินเธอร์ (H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther) และผู้บริหารเมอส์ก กรุ๊ป นายนิลส์ เอส. แอนเดอร์เสน (CEO, Maersk Group, Mr. Nils S. Andersen) ว่าเดนมาร์กและไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการค้าการลงทุนร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเดนมาร์กเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก
 
ไทยและเดนมาร์กมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งในด้านการค้าและด้านการลงทุน เดนมาร์กเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีขั้นสูง ในปี 2558 World Bank จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศน่าลงทุนมากที่สุดอันดับ 1 ของยุโรป และอันดับ 4 ของโลก โดยมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการธนาคาร ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจอย่างอิสระ ไม่กีดกันการลงทุนจากต่างชาติซึ่งได้รับโอกาสเท่าเทียมกันกับบริษัทเดนมาร์กจึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเดนมาร์กเพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศตอนเหนือของยุโรป ทั้งนี้ ประเทศแถบสแกนดิเนเวียต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าออร์แกนนิก รวมถึงสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาโอกาสทางการค้าเพื่อหาลู่ทางขยายการส่งออกให้มากขึ้น
 
ส่วนการลงทุนของเดนมาร์กในไทย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งเดนมาร์กมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในช่วงปี 2556-2558 มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 28 โครงการ มูลค่ารวม 6,938 ล้านบาทเป็น อันดับ 3 จากสหภาพยุโรป หนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยคือ Maersk Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ครอบคลุม 130 ประเทศ พนักงาน 89,000 คน มีรายได้ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 โดยธุรกิจในไทยได้แก่ Maersk Line (Thailand) Ltd. ตั้งเมื่อปี 2492 มีปริมาณขนส่งสินค้าจากไทยในปี 2557 ประมาณ 614,000 TEU หรือ ร้อยละ 10 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งหมดของไทย
 
ขณะนี้ Maersk ให้ความสนใจกับประเทศไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของไทยที่มีความพร้อม ด้านโลจิสติกส์ที่โดดเด่นในภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ชัดเจนรวมถึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจบริการโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ดังนั้น แม้ Maersk จะมีสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียที่ฮ่องกง/สิงคโปร์ แต่ก็เล็งเห็นความสำคัญของไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สามารถเข้าถึงประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ได้สะดวก และสามารถเชื่อมต่อด้าน inland พร้อมให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาด้าน Trade Facilitation และการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคโลจิสติกส์ของไทย นอกจากนี้ Maersk มีแผนลงทุนสร้างท่าเรือใหม่ที่ไนจีเรียกับกาน่า แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทั้งสองประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ไทยให้ความสนใจในการขยายตลาดเช่นเดียวกัน
 
 
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์