หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - กัมพูชา ย้ำความร่วมมือในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 65 ปี

25 มีนาคม 2016

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกเตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC (General Border Committe) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 โดยกระทรวงกลาโหมไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้พลเอกประวิตร แถลงผลการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุข และพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทย-กัมพูชาโดยทรงขยายเวลาความช่วยเหลือในการควบคุมโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหนะ รวมทั้งยังทรงสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านปศุสัตว์การเกษตรให้กับเยาวชนกัมพูชาและได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
อย่างไรก็ตาม การประชุม GBC ไทย-กัมพูชาครั้งนี้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น จุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านการเกษตร สาธารณสุข รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวรอบปราสาทพระวิหารนั้น ยังไม่ได้มีการหารือกัน แต่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเชื่อว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ด้วยดี
 
ด้านพลเอกเตียร์ บัน กล่าวว่า ทางกัมพูชาไม่ได้ปิดกั้นการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ปราสาทพระวิหารของนักท่องเที่ยวไทย แต่ขณะนี้กำลังหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องของช่องทางการเข้าออกที่ฝั่งไทยเคยใช้ ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
 
 
 ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์