หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของไทยที่มุ่งมั่นกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านกับจีน

23 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1122)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อง Seven Seas โรงแรม Sheraton Sanya Resort เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
(23 มีนาคม 2559) เวลา 15.10 น. ณ ห้อง Seven Seas โรงแรม Sheraton Sanya Resort เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ภายหลังการหารือ พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีจีนอีกครั้ง พร้อมชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรีจีนในการจัดการประชุมผู้นําแม่โขง – ล้านช้างครั้งแรก ซึ่งนับเป็นการประชุมที่สำคัญและมีผลสำเร็จหลายประการ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความยินดีกับผลสําเร็จของการประชุมประจําปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559 - 2563) นายกรัฐมนตรีหวังว่าจีนจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจต้อไปอย่างมีเสถียรภาพ นํามาซึ่งประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลก
 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งมั่นกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านกับจีน และขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีอยู่ให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม และขยายความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณที่ทางจีนได้ปล่อยน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในประเทศลุ่มน้ำโขง ทางด้านนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า ไทยและจีนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธ์ในระดับที่ใกล้ชิดมาโดยตลอด นายกรัฐมนตรีจีนยินดีที่ทั้งสองประเทศจะแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
 
สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดประเทศหนึ่งของไทย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว จึงหวังจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีหวังว่า ไทยและจีนจะดำเนินการค้าขายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวและยาง เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 
ความร่วมมือด้านรถไฟ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ต้องดำเนินต่อไป เนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้แล้วว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ โดยจะดำเนินการก่อสร้างในระยะแรกคือ เส้นทางจากกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา เป็นรูปธรรมลำดับแรก โดยไทยจะดำเนินการลงทุนเองทั้งหมด แต่ขอให้ทางจีนปรับลดราคาที่เหมาะสม ในส่วนของเงินการลงทุนซึ่งไทยจะกู้จากจีนนั้น นายกรัฐมนตรีขอให้จีนคิดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อความสําเร็จของโครงการ
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์