หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หรือเซต้า 2016

23 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1561)

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือเซต้า 2016 โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีการดำเนินการให้พลังงานมีเสถียรภาพที่เหมาะสม โดยการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศ ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่าย และการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลายให้ต้นทุนราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดคาร์บอนไดออกไซค์ประเทศให้ได้ร้อยละ 30 - 35 ภายในปี 2579
 
ทั้งนี้ งานเซต้า 2016 ถือเป็นเวทีที่ไทยได้แสดงความก้าวหน้าการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศและศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสสำคัญที่จะเป็นเวทีเชื่อมความร่วมมือของประเทศในเอเชีย โดยมีผู้นำประเทศและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเรียนรู้แนวความคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานในไทย
 
ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ไทยจัดงานเซต้าซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการด้านพลังงานในระดับนานาชาติในประเทศ วิชาการจัดประชุมครอบคลุมกว่า 100 หัวข้อ และพื้นที่นิทรรศการที่ภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตเทคโนโลยีหลายราย ซึ่งงานจะจัดถึงวันที่ 25 มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์