หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าภายในประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดอาเซียน

23 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1466)

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดของอาเซียน หรือ ACCSQ Working Group on Legal Metrology (ACCSQ WG3) ครั้งที่ 25 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2559 ว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนฝ่ายเลขานุการอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประธานองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย เพื่อร่วมกันพิจารณาและรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะทำงาน (Work Plan of the ACCSQ-WG3) และพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดของอาเซียน 10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2568) ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ การกำกับดูแลสินค้าหีบห่อ การดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติของอาเซียน การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ การพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรด้านชั่งตวงวัด แนวทางเกี่ยวกับการตรวจติดตามเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในท้องตลาด และการพัฒนาระบบการยอมรับการรับรองต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัด
 
อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯ ได้พัฒนางานด้านชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ การออกข้อกำหนดร่วม เรื่อง การตรวจสอบสินค้าหีบห่อ และกำหนดแนวทางการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์