หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีไทย-จีน ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

23 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1470)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะร่วมเป็นประธานการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 1 กับนายลี หลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ Shared River Shared Future ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติอ่าวย่าหลง เวลา 09.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือ การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน ผ่านความร่วมมือครอบคลุม 3 สาขา และสอดคล้องกับ 3 เสาหลักของอาเซียน คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคมวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสะท้อนบทบาทของไทยในอาเซียนและอนุภูมิภาคในการดำเนินความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และสมดุลกับมหาอำนาจภายนอก ซึ่งยังต้องการผลักดันให้จีนร่วมมือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงอย่างจริงจังด้วย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์