หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี พอใจแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไทยริเริ่ม ได้พัฒนาสู่การปฏิบัติ

23 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 999)

ภารกิจวันแรกของการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Shared River Shared Future โดยมีผู้นำตัวแทนจาก 4 ประเทศเข้าร่วมได้แก่ ดร.สายหมอก คำ รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรก เพื่อก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ทุกประเทศตั้งอยู่บนแม่น้ำสายเดียวกันและมีอนาคตร่วมกัน เพื่อพัฒนาภูมิภาคและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้โอกาสนี้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
 
นายกรัฐมนตรี ยังได้แสดงความยินดี ที่แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ริเริ่มจากไทย ได้พัฒนาสู่การจัดตั้งกรอบความร่วมมือภัยแล้งและน้ำท่วมครอบคลุมทุกด้าน และได้รับการสนับสนุนจากจีน ไทยจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือต่อไป โดยเฉพาะโครงการที่เน้นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 ปี สอดคลองกับแนวทางปฏิรูป หรือ โรดแมปของไทย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์