หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในไทย

22 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1422)

(21 มี.ค. 59) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับนายซอ บยอง ซู นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2559 สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันไทยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะ digital economy และ creative economy ซึ่งเกาหลีใต้มีความเชียวชาญในด้านนี้สูง โดยไทยกำลังพัฒนา smart city ที่เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาเป็นฐานของในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้นครปูซานมีความโดดเด่น และเป็นเมืองท่าที่มีระบบท่าเรือที่ทันสมัย รวมถึงมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ รถไฟฟ้า และการบริหารท่าเรือนานาชาติ
 
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลไทยพร้อมให้แรงจูงใจพิเศษ สำหรับนักลงทุนเกาหลีที่ต้องการเข้าไปตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพร้อมนำนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพเจรจาร่วมลงทุนกับนักลงทุนเกาหลี ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการลงนามเจตจำนงค์ร่วมระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำหรับความร่วมมือในการนำรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบ smart city ดิจิตอลเทคโนโลยี นำไปปรับใช้พัฒนาจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ เนื่องจากปูซานเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ เมืองท่าเรือนานาชาติ มีการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
 
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะยังได้เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ของเมืองปูซาน โดยท่าเรือแห่งใหม่ของเมืองปูซานถือเป็นท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย และใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับตลาดส่งออกทั่วโลก การสร้างเมืองบริเวณท่าเรือ นอกจากนี้ยังสร้างท่าเรือสำหรับเรือสำราญรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยมีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ให้รองรับการขยายตัวของการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ผ่านการสร้างรถไฟฟ้า เส้นกรุงเทพฯ-ระยอง-แหลมฉบัง และรัฐบาลยังมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อสร้างเป็นท่าเรือน้ำลึกเพิ่มเติม และสร้างสนามบินนานาชาติ ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกได้ลงทุนวัตถุดิบมูลค่านับล้านล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร
 
 
 
ข้อ  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์