หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย

21 มีนาคม 2016

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพจะทำให้คุณภาพมาตรฐาน และคุณภาพของแรงงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจะเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เชิญชวนผู้ประกอบการ นิสิตินักศึกษา เข้ามาศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทย
 
ด้านนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 30 สาขาอาชีพ หรือกว่า 200 อาชีพตามมาตรฐาน ISO 17024 ซึ่งในปี 2559 มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AEC เน้นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอล และระบบการขนส่ง
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์