หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

18 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1419)

พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามคำเชิญของกระทรวงกลาโหมอินเดีย ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ว่า
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายแก่ทีมไทยแลนด์ ณ โรงแรมที่พัก โดยสรุปว่า รัฐบาลปัจจุบันมีความพยายามอย่างมุ่งมั่น ในการวางรากฐานและสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ สู่ความมั่นคงและมั่งคั่งควบคู่กันไป ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปีและขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศตามแผน โดยให้ความสำคัญกับแผนระยะ 5 ปีแรก ขณะเดียวกันความร่วมมือระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกันมีความจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่มีศักยภาพและกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การเชื่อมโยงให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน (Gate Way of ASEAN) มีความสำคัญมาก จึงขอให้ร่วมกันทำหน้าที่เพิ่มเติมในการเป็นผู้แทนทางการค้า ด้วยการพิจารณาศักยภาพและโอกาสของทั้งสองประเทศ สร้างความร่วมมือขยายสู่การค้า การลงทุนระหว่างกัน เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ขณะเดียวกันก็ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นกับประชาชนอินเดีย ถึงสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย ที่กำลังเดินหน้าสู่ Road Map การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในปี 60
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางไปประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ India Gate และได้เข้าเยี่ยมคำนับและหารือกับนายเอ็ม (โมฮัมหมัด) ฮามิด อันสารี (M. (Mohammad) Hamid Ansari) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยรองประธานาธิบดีอินเดียชื่นชมพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียจะทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล World Sanskrit Award ในการเสด็จเยือนอินเดียในเดือนกันยายน 2559 และขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งและได้หารือร่วมกันถึงศักยภาพของทั้งสองประเทศ ที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในโอกาสครบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ปี 2560 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่าการเยือนไทยของรองประธานาธิบดีอินเดียที่ผ่านมา ประกอบกับการสานต่อและขยายผลการเดินทางของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนักลงทุนชาวไทย หลังจากนี้ เป็นการเตรียมการก่อนการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ในเดือนเมษายน 2559 ถือเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ชัดเจนยิ่ง ถึงความตั้งใจและจริงใจระหว่างกัน สอดคล้องกับนโยบาย Act East ของอินเดียและ Look West ของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
 
ต่อจากนั้น ได้เดินทางเข้าพบและหารือกับนายอาจิต โดวาล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของอินเดีย โดยนายอาจิตฯ ได้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนทั้งสองฝ่ายจะหารือและเห็นร่วมกันว่าภัยคุกคามที่สำคัญของทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมทั้งปัญหาความมั่นคงทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ก่อความไม่สงบ ส่งผลให้เส้นทางการเดินเรือของภูมิภาคมีความไม่ปลอดภัย
 
 
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน อันประกอบด้วย ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความมั่นคงในการทำงานร่วมกัน ควบคู่กับการจัดให้มีการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศ เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมและพยายามให้มีการลงนามร่วมกัน ในโอกาสการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และรักษาความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)
 
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ได้ตรวจแถวของกองทหารเกียรติยศ ณ กระทรวงกลาโหมอินเดีย และเข้าเยี่ยมคำนับ นายมาโนฮาร์ พาร์ริการ์ (Monohar Parrikar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย ณ อาคารรับรอง โดยได้หารือถึงความร่วมมือทางทหารที่มีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึก ศึกษาร่วมกัน ซึ่งกระทรวงกลาโหมอินเดียพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและสนับสนุนไทย ในการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมทั้งกองทัพเรืออินเดียยินดีเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ (Thailand's International Fleet Review 2017) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในโอกาสครบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียน
 
ทั้งนี้ ไทยก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความมั่นคงและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือในช่องแคบมะละกา โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ในการพิจารณาหารือการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เพื่อความสงบสุขร่วมกันของภูมิภาค
 
 
 
โดย สำนักข่าว

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์