หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award

17 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2463)

วันที่ 16 มีนาคม 2559 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award ให้แก่ผู้ประกอบการของไทยที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ๑๕ แห่ง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการโรงแรม จำนวน 10 แห่ง และโฮมสเตย์จำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award ในการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ (35th ASEAN Tourism Forum: ATF2016) เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า "การที่ผู้ประกอบการโรงแรมและโฮมสเตย์ของประเทศไทยได้รับรางวัลมาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการให้บริการด้าน ที่พักแก่นักท่องเที่ยวและเป็นที่ยอมรับของอาเซียน โดยรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้านที่พักของไทยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการรับรองมาตรฐาน และในอนาคตจะได้มีการมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ สาขา ได้แก่ มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรฐานโรงแรมสีเขียว มาตรฐานการบริการสปา มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีความร่วมมือที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้ง 15 รายนี้ถือเป็นตัวอย่างและความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาให้ได้รับรางวัลในปีต่อไป”
 
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์