หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นำร่องเปิดตลาดนัดการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

11 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1692)

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ที่กิ่วผาวอก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 ได้หารือร่วมกัน ถึงความคืบหน้าการเปิดด่านการค้าชายแดน และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ 2 จุด คือ ที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และที่บ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวิถีชุมชน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของราษฎรทั้ง 2 ประเทศ ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่จะเชื่อมโยงการค้าระหว่างชายแดน ที่ในอดีตเคยมีการค้าขาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 
นายปวิณ กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาดูพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และได้หารือร่วมกับภาคเอกชน ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อนำจุดแข็งและยุทธศาสตร์การขยายเขตเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากด่านการค้าชายแดนทางภาคเหนือ ที่มีอยู่แล้ว 2 แห่ง คือ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แต่เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพ และได้เปรียบในการรวบรวมสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่งไปถึงดอยก่อ รัฐฉาน และเมืองตองยี ของเมียนมา จึงเห็นชอบร่วมกันในการนำร่อง เปิดตลาดนัดค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว ในทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งสัปดาห์แรก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2559
 
ทั้งนี้ มีผู้ค้าลงทะเบียนเข้าร่วม กว่า 500 ราย นำสินค้าไปขายบริเวณแนวชายแดน ในรัศมีที่เข้ามาในเขตประเทศไทย ไม่เกิน 200 เมตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไปจำหน่ายในราคาตามท้องตลาด หรือ อาจจะถูกกว่าซึ่งได้รับความสนใจจากราษฎรบริเวณแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างมาก หากประเมินแล้วพบว่าเศรษฐกิจการค้าบริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกมีการขยายตัวได้ดี ก็จะหาแนวทางผลักดันให้เป็นด่านการค้าที่มั่นคงต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์