หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างการเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการประชุม ACD

10 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1964)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD มีใจความสำคัญว่า วันนี้ทุกประเทศต้องร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้ นอกจากนี้ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันทบทวนและหาแนวทางแก้ปัญหา นำอนาคตเป็นตัวกำหนดกรอบการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหน้า สร้างความเข้าใจกับประชาชนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน พร้อมย้ำการเดินหน้าใน 2 มติ คือการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างตลาดร่วมกัน สร้างตัวตนในเวทีโลก ต้องผลักดันจุดแข็งแก้ไขจุดอ่อน นอกจากนี้ ต้องสร้างการเชื่อมโยงในทุกด้าน ขจัดปัญหาการทุจริต ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการมีกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน
 
นายกรัฐมนตรียังกล่าวในช่วงหนึ่งว่า ไทยกำลังดำเนินการความร่วมมือประชารัฐและวันนี้ไทยจะทำรัฐธรรมนูญให้ยั่งยืนและมีความสุข สร้างการพัฒนาในระยะ 10-20 ข้างหน้า พร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งปีหน้าและจะไม่มีการก้าวก่ายการทำงานของรัฐบาลชุดต่อไป โดยยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดขึ้น จะเป็นการขับเคลื่อนสานต่องานให้เกิดความต่อเนื่อง ที่สำคัญคือประเทศไทยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นแนวทางพัฒนา โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานและทุกระดับ
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์