หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน

10 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1383)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยย้ำว่าขณะนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน กำลังเร่งผลักดันให้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยต้องสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้ (2559) ตามที่ผู้นำอาเซียนประกาศไว้ ทั้งนี้แต่ละประเทศจะต้องพูดคุย เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะได้ใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงดังกล่าว ก่อนที่จะมีการประชุมระดับผู้นำอาเซียนในเดือนกันยายนนี้
 
นอกจากนี้ ไทยได้ต่อยอดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา โดยจะจัดประชุมระหว่างประเทศสมาชิก CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อหาแนวทางว่าจะพัฒนาสินค้าร่วมกันอย่างไร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรว่าจะมีการต่อยอดพัฒนา หรือร่วมลงทุนระหว่างกันในด้านใดได้บ้าง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ให้ดีขึ้น
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์