หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงกลุ่มประเทศ 77

9 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2065)
 
 
เช้าวันนี้ (9 มี.ค.59) ที่กระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของกลุ่มประเทศ 77 ว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรจากนครนิวยอร์ก และประธานกลุ่ม 77 เพื่อร่วมหาแนวทางความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ หลังจากสหประชาชาติ รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีหัวข้อหลัก ได้แก่ การกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เพื่อการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 บทบาทของกลุ่ม 77 ในการเสริมสร้างความร่วมมือพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และแนวทางและวิธีการระดมทุนและการดำเนินการ เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์