หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สหรัฐอเมริกาชื่นชมบทบาทไทยในความร่วมมือด้านการต่อต้านการลักลอบฆ่าสัตว์ป่า

9 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1286)
 
 
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานความคืบหน้าการปราบปรามการลักลอบการค้าสัตว์ป่าประจำปี 2558 (Wildlife Trafficking Annual Progress Report) ซึ่งสหรัฐฯ ชื่นชมความร่วมมือกับไทยในด้านการต่อต้านการลักลอบฆ่าสัตว์ป่า อาทิ การปราบปราม การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ห้ามบริโภคและลักลอบซื้อขายสัตว์ป่า รวมทั้ง บทบาทของไทยในการผลักดันประเด็นการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมายให้เป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เมื่อเดือนมีนาคม 2558 นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงความสำเร็จในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในไทย อาทิ การที่มีโรงแรมไทยมากกว่า 180 แห่ง ที่ได้เข้าร่วม Blue list of businesses ซึ่งให้ปฏิญาณว่าจะไม่เสิร์ฟหูฉลาม
 
กระทรวงการต่างประเทศยินดีกับผลของรายงานฉบับดังกล่าว ซึ่งได้สะท้อนความคืบหน้าและความพยายามด้านต่างๆ ของไทยในการต่อต้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่า รวมถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในเรื่องดังกล่าวด้วย
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์