หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
๑๐ สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum)

8 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2009)
 
 
วันที่ (๗ มี.ค.๕๙) นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแถลงข่าวกับผู้ประกอบการสตรีไทยจำนวน ๑๐ คน ที่ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ภายหลังกลับจากรับรางวัลที่ประเทศเวียดนาม
 
นางสาวอนุสรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำผู้ประกอบการสตรีไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมเวทีอาเซียนรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016 ในการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อเรื่อง Fostering Women Entrepreneurs in Advancing the ASEAN Economic Community – AEC Development ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี H.E Mdm. Nguyen Thi Doan รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล และ H.E. Mr. Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว
 
นางสาวอนุสรี กล่าวว่า การพัฒนาสตรีผู้ประกอบการไทยดำเนินตามเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน เกิดขึ้นภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) หรือ ASCC Blueprint ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ ซึ่งการพัฒนามนุษย์เป็นการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับสตรี
 
สำหรับผู้ประกอบการสตรีไทยที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ มีจำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑) นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง รองประธานบริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด
๒) ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหารบริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
๓) นางเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสแอนด์พี (ซินดิเคท) จำกัด (มหาชน)
๔) นางจำนรรค์ศิริตัน ประธานกรรมการบริษัท เจ เอสแอลโกลบอลมีเดีย จำกัด
๕) แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
๖) นางพนิดา ชอบวณิชชา กรรมการบริหารบริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด
๗) นางพนิดา เทพกาญจนา ประธาน กลุ่มบริษัทโชติธนวัฒน์ และ กรรมการ บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
๘) นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์
๙) นางผจงกิติ์ เหล่าเราวิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการบริษัท /บริษัท สุพรรณิการ์ โฮมเมเนจเม้นท์ จำกัด และครัวสุพรรณิการ์ และ
๑๐) นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์