หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัดฯ แรงงาน ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์การ IOM หารือการย้ายถิ่นฐานแรงงานในไทย

7 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1696)

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวโซฟี นอนเนนมาเชอร์ (Ms. Sophie Nonnenmacher) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย และคณะโดยมีผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดการงาน พ.ต.ต. หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสนทนา ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 เมื่อวันที่ (3 มี.ค. 59)
 
โดย IOM หารือและเสนอภาพรวมการทำงานร่วมกระทรวงแรงงาน ในประเด็นแผนงานการย้ายถิ่นฐานของแรงงานในประเทศไทยที่วางไว้ อาทิ โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand Israeli Coorperation) โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region GMS) และโครงการสนับสนุนกลุ่มประเทศอาเซียนในการมุ่งสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่มากขึ้น (Supporting ASEAN in Moving Towards Increased Mobility of Skilled Labour) เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำถึงความพร้อมของ IOM ในการสนับสนุนกระทรวงแรงงานในการจัดการการย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศไทย
 
ในการนี้ หม่อมหลวงปุณฑริกฯ ได้กล่าวขอบคุณ IOM และย้ำว่ากระทรวงแรงงานยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของ IOM โดยจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียดต่อไป
 
 
 
 
โดย กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์