หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

7 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1446)

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน "ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีจำนวน ๒๔๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิง เปิดโลกทัศน์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่สำคัญ รวมทั้งได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เช่นเดียวกันกับทุกภาคส่วนของสังคมไทย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ให้โอวาทและคำแนะนำแก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีที่คัดเลือกมา ๑๙ แห่ง ให้มีความยึดมั่นตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และให้เป็นผู้ใฝ่รู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับต่างประเทศ ให้สมกับปณิธานของโครงการยุวทูตความดีที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนครู นักเรียน และแขกรับเชิญสำคัญในงาน และได้มอบรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขัน "การนำเสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของยุวทูตความดี” ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย
 
ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิง อาทิ การเสวนา "มารู้จักประเทศจีนกันเถอะ” ซึ่งได้เน้นการแบ่งปันประสบการณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีน การใช้ชีวิตในประเทศจีน การเรียนภาษาจีน ฯลฯ จากวิทยากร ได้แก่ ศ.ฟู่ เจิงโหย่ว อาจารย์สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนขงจื่อประจำประเทศไทย นส.หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) นักร้อง/นักแสดง และ นส.พิชญานิน หวังชาลาบวร นักการทูตปฏิบัติการ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยด้านภาษาจีน รวมทั้งมีการประกวดแข่งขันการคิดคำขวัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน และการแสดงความสามารถของนักเรียนยุวทูตความดีด้วย
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์