หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กิจกรรม “Thai-Malaysia Friendly Paramotor Flying Tour” สานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

7 มีนาคม 2016
 
 
ชมรมไทยพารามอเตอร์ร่วมกับสมาพันธ์กีฬาการบินประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม "Thai-Malaysia Friendly Paramotor Flying Tour” ภายใต้โครงการ AEC Paramotor Friendship เมื่อ (5 มี.ค. 59) ซึ่งนำสมาชิกจากทั่วประเทศ รวมทั้งจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน โดยมีการนำฝูงบินชมทัศนียภาพและความสวยงามของพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมเข้าพักที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการเผยแพร่กีฬาพารามอเตอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วย
 
นายวสุชาติ มีบุญมี ประธานชมรมไทยพารามอเตอร์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกชมรมพารามอเตอร์ได้ทำการบินระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความเป็นมิตรประเทศที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียจนเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้เชื่อมั่นว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เหมาะต่อการท่องเที่ยว และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์