หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ดร. ถนัด คอมันตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย (ASEAN) ถึงแก่อสัญกรรม

4 มีนาคม 2016
 
 
พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (2526 - 2531) และ อดีต รมว. กระทรวงการต่างประเทศ (2502 - 2514) ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2559 รวมอายุ 102 ปี พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ เป็น 1 ใน 5 รัฐมนตรีจาก 5 ประเทศที่ลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เพื่อร่วมกันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย (ASEAN) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2510
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์