หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean

4 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1397)

วันนี้ 4 มีนาคม 2559 ที่ลานเอนกประสงค์ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean โดยมี นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตสินค้า OTOP ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. มผช. โดยมีการสัมมนาวิชาการเรื่อง การรักษาคุณภาพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 2 และการสัมมนาเรื่อง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ (ปั๊มลม) เพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมจัดให้มีพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ Northern Product to Asean อย่างยิ่งใหญ่ มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าทอกะเหรี่ยงของดีของจังหวัดตาก พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสองแผ่นดิน เพื่อน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อชาวเขา ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง พร้อมจัดกิจกรรมมอบเครื่องกรองน้ำ ถังบรรจุน้ำดื่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หลอดไฟ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 
ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอปภาคเหนือ ได้แสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการค้าชายแดน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการค้า ระหว่างผู้ค้ากับผู้ผลิต จนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ให้มากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์