หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแห่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

4 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1096)
 
 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) เป็นระยะเวลา 3 ปี แทนผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กของไทย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 เมษายน 2559 นี้
 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อให้คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 17.00 น. สามารถยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2202-9095 หรือทาง อีเมล์ aseanmso@gmail.com รายละเอียดการรับสมัคร www.m-society.go.th
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์