หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงไทย-ลาว

3 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2221)
 
 
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว ซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานบอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาวที่บริเวณท่าผาถ่าน ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
 
พบกับกิจกรรมผลงานเครื่องแต่งกาย การแสดงแฟชั่นโชว์ สืบสานตำนานผ้าจากล้านนาสู่ล้านช้าง และจัดชมชิมช้อป อาหารพื้นเมืองล้านนา สินค้า
โอท็อป กิจกรรมการเลี้ยงขันโตก กิ๋นข้าวแลงขันโตก ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรริมโขงแบบไตลื้อของชาวเชียงของกับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ พระอาจารย์ ว.และประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวตามแบบวัฒนธรรมประเพณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากนั้นจัดกิจกรรมปั่นมิตรภาพสองแผ่นดิน คือปั่นล้านนาสู่ล้านช้าง คณะปั่นมิตรภาพสองแผ่นดินจากบริเวณท่าผาถ่าน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ข้ามสะพานมิตรภาพลำน้ำโขง ถึงเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รวมระยะทาง 54 กิโลเมตร ซึ่งการจัดทั้ง 2 กิจกรรมบอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้างและกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพสองแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จาก 1 ประเทศและจะขยายไปหลายประเทศให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูสู่อาเซียน
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์