หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ตราด - จ.เกาะกง ร่วมเปิด งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินอย่างเป็นทางการ

3 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1496)
 
 
(2 มี.ค. 59) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายบุน เลิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) ครั้งที่ 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งจากจังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากประเทศไทย และกัมพูชา เข้าร่วม บริเวณถนนสวนสาธารณะเกาะกง ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2559
 
นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP สองแผ่นดิน ที่ต้องการให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สองแผ่นดิน แผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดตราด กลุ่มผู้ผลิตสินค้า/ผู้ประกอบการของกัมพูชา และผู้ผลิตสินค้า OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ ของไทยเข้าร่วมแสดงและจำหน่าย รวมกว่า 150 บูธ สำหรับการจัดงานครั้งนี้นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ เป็นการช่วยสานสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองได้อย่างดี
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์