หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
อุตสาหกรรมอากาศยานมาเลเซีย

2 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4059)
 
 
อุตสาหกรรมอากาศยานถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริม เพื่อให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสิทธิพิเศษของอุตสาหกรรมอากาศยานจะแตกต่างกันไปตามประกาศของกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 
- การออกแบบ ผลิตและประกอบอากาศยาน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5-15 ปี ขึ้นอยู่กับระดับของการลงทุนและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี
 
- การให้บริการอากาศยาน เช่น การให้บริการเฮลิคอปเตอร์การให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำ จะได้รับ Investment Tax Allowance (ITA) เพื่อลดหย่อนภาษีทั้งหมดโดยคำนวณจากรายได้ที่เกิดจากต้นทุนภายในระยะเวลา 10 ปี แต่จะต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed assets) เกินกว่า 150 ล้านริงกิต ภายในเวลา 5 ปี
 
- กิจการที่ส่งเสริมอากาศยาน เช่น การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน (maintenance, repair and overhaul activities : MRO) จะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้
 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี สำหรับบริษัทที่ให้บริการ MRO และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอากาศยาน
 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี สำหรับบริษัทที่พัฒนาอากาศยาน หรือนำอากาศยานเก่ามาปรับปรุงและผลิตเป็นอากาศยานใหม่
 
- สถาบันฝึกหัดนักบิน สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกหัดนักบินมาคิดเป็น 2 เท่าของรายจ่ายเพื่อคำนวณภาษี
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์