หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 22

2 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1489)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นการพบปะกันครั้งแรกของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากที่อาเซียนได้ประกาศจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี เมื่อปลายปี 2558 โดยจะมีการหารือถึงมาตรการสําคัญภายใต้แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า
 
นอกจากนี้ จะหารือเกี่ยวกับความตกลงการค้าของกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศอื่น เช่น การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป), การรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป และความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ทีพีพี) เป็นต้น
 
"การวางอนาคตอาเซียนตามแผนปี 2025 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า จะมีการหารือมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการภายในปี 2559 เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจรายย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งประเด็นที่ลาวในฐานะประธานอาเซียนปีนี้จะให้ความสําคัญ ได้แก่ การจัดทํากรอบการดําเนินการด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน และการจัดทํากรอบระเบียบของอาเซียนเรื่องความปลอดภัยของอาหาร"
 
สําหรับการเร่งผลักดันการจัดทําความตกลงอาร์เซ็ป ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศคู่เจรจาเอฟที ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 ตามที่ผู้นําอาเซียนประกาศไว้เพื่อนําไปสู่การเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยประชากรกว่า 3,400 ล้านคน เพราะจะมีการเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิต การค้า การลงทุน
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์