หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดตัว “คู่มืออาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่า”

1 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1749)

ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดตัว "คู่มืออาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่า” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นครั้งแรก ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 
"คู่มืออาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่า” เป็นคู่มือที่อธิบายถึงความแตกต่างของกฎหมายด้านสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน บทลงโทษ การบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคอาเซียนด้านอาชญากรรมสัตว์ป่า ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คู่มือดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ประเทศอินโดนีเซีย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน และมูลนิธิฟรีแลนด์
 
ดร.Ir. Siti Nurbaya Bakar รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ประเทศอินโดนีเซีย ได้กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง ผู้แทนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนจากสมัชชาตำรวจอาเซียน ที่มาในงาน พร้อมกล่าวว่า "คู่มือนี้แสดงถึงความตั้งใจของพวกเราชาวอาเซียนในการต่อสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่า นับเป็นคู่มือที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งประเทศอินโดนีเซียรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียนในการเปิดตัวคู่มือในครั้งนี้ คู่มือเล่มนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า และเพิ่มศักยภาพการดำเนินคดีตามบทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน”
 
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายฯ กล่าวว่า "คู่มือนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการทำงานของอาเซียนเว็นและประเทศสมาชิก ผู้บริหารประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนควรให้ความสำคัญ และช่วยผลักดันเครื่องมือนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก
 
อาเซียนเว็นและภาคี ได้ร่วมกันพัฒนาคู่มือนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวคู่มืออาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าอย่างเป็นทางการ ในวันนี้”
 
คู่มือนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บังคับใช้กฎหมายอาเซียน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาเซียนเว็น อัยการ ผู้เชี่ยวชาญอาเซียน องค์การสหประชาชาติ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการฟอกเงิน กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริต และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อส่งเสริมการดำเนินคดีอาชญากรรมสัตว์ป่า การประมวลผลหรือการพิจารณาความช่วยเหลือด้านกฎหมายข้ามพรมแดนอาเซียน
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์