หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“ยุติธรรม” ลงนามความร่วมมือกับ “ยุติธรรมเวียดนาม” พร้อมวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคม

28 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1157)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย H.E. Mr. Ha Hung Cuong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกัน
 
โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรและวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคมของทั้งสองประเทศ โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและคณะทำงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มั่นคงและสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป
 
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์