หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การทำบุญวันมาฆบูชา ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา

23 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 2054)
 
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
 
ที่จังหวัดนครพนม ร่วมกันทำบุญวันมาฆบูชา โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยชาวสปป.ลาว นับแสนคน ได้เดินทางมาทำบุญกราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และได้พร้อมใจเวียนเทียนบูชาองค์พระธาตุพนม ทั้งชาวไทยชาวสปป.ลาว
 
 
ที่วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ที่จังหวัดบึงกาฬร่วมกับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว จัดขึ้นภายใต้งานเทศกาลมาฆบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว พร้อมกันนี้ชาวบ้านท่าไคร้และชาวเมืองปากซัน สปป.ลาว ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำต้นปราสาทผึ้งเพื่อถวายองค์หลวงพ่อพระใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและสปป.ลาวเคารพนับถือ
 
 
ที่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมพิธีเปิดงาน แสดง แสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทยกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของ จ.สระแก้ว ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในมิติ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์