หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตรียมจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น

19 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1463)

ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 7 มีนาคม 2559 นี้ ที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
โดยภายในงานจะจัดให้มีการแสดงอาหารพื้นบ้านของกลุ่มสตรีมุสลิมชายแดนใต้ การแสดงนิทรรศการเปิดโลกทัศน์ปอเนาะอาเซียน การแสดงนิทรรศการฮาลาลของสำนักงานฮาลาลจุฬาลงกรณ์ การบรรยายศาสนาจากนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจาก 14 จังหวัดภาคใต้
 
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นงานใหญ่ เป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา โดยจังหวัดยะลาจะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำความสุขมาสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา
 
ขณะที่นายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้จัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ถือว่าเป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิม โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และพี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เพื่อศึกษาและเผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์