หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ : จาก Summit สู่ TIFA

19 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1640)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) พร้อมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Roadshow to U.S. ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นครซานฟรานซิสโก โดยกิจกรรมโรดโชว์ในวันแรก อาเซียนและสหรัฐฯ ได้มีการประชุม ASEAN-U.S. TIFA Joint Council Meeting สมัยพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Sunnylands หวังเชื่อมโยงอาเซียนกับสหรัฐฯ ใน 4 เรื่อง
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม TIFA ได้หารือถึง ASEAN-U.S. Connect Initiatives ที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ประกาศ ณ Sunnylands เพื่อให้อาเซียนกับสหรัฐฯ มีการเชื่อมโยงกันใน 4 เรื่อง ได้แก่ ธุรกิจ พลังงาน นวัตกรรม และนโยบาย พร้อมเตรียมจัดตั้งสำนักงาน Connect Center ในกรุงเทพฯ จาการ์ตา และสิงคโปร์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนเป็นอันดับแรกๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเสนอจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้า (U.S.-ASEAN Trade Workshops) ของสหรัฐฯ ให้แก่อาเซียน เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงอย่างความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยข้อริเริ่มทั้งสองได้รับการตอบรับจากสมาชิกอาเซียนทุกประเทศด้วยดี
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า อาเซียนและสหรัฐฯ ควรมีการหารือในรายละเอียดถึงแนวทางการเชื่อมโยงต่อไป สำหรับข้อเสนอการจัด U.S.-ASEAN Trade Workshops ของสหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสในการส่งเสริมความเข้าใจของไทยในระหว่างศึกษาความพร้อมต่อความตกลง TPP ต่อไป
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ยืนยันการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต และขอให้สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่สมาชิกอาเซียนในเรื่องการพัฒนา SMEs ICT และ e-commerce เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน ในการนี้ อาเซียนได้ขอให้สหรัฐฯ ช่วยเหลือในการจัด trade fair ตามเมืองต่างๆ เพื่อให้ชาวอเมริกันรู้จักอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งเสนอให้สหรัฐฯ จัดตั้ง U.S.-ASEAN Center ที่สหรัฐฯ ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการอาเซียนหารือกับสหรัฐฯ เพื่อจัดเตรียมร่างเอกสารแนวคิด (Concept Paper) เสนอต่อที่ประชุม AEM-U.S. Dialogue ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ต่อไป
 
นอกจากการหารือแผนงานฯ กับรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยังได้ร่วมเปิดงานสัมมนา U.S.–ASEAN Business Council Conference ของสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน และได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับว่าความสำเร็จในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 เพื่อตอกย้ำการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตของโลก และเหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมอาเซียนจึงควรเป็นภูมิภาคที่นักธุรกิจสหรัฐฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่ง รมว.พาณิชย์ ได้กล่าวกับนักธุรกิจสหรัฐฯว่า นอกเหนือจากการขจัดมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าแล้ว อาเซียนยังมุ่งเน้นการปรับประสานมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนในอาเซียน นอกจากนี้ นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้กล่าวถ้อยแถลงในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย โดยในช่วงบ่าย อาเซียนได้เดินทางไปดูงาน ณ Autodesk Gallery ซึ่งเป็นแกลอรี่ที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมการออกแบบทั่วโลกที่ใช้ Software ของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือในการคิดค้น
 
ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าว ถือเป็นการเน้นย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของอาเซียนแก่สหรัฐฯ ในฐานะนักลงทุนรายสำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2558 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) ของสหรัฐฯ ในอาเซียนมีมูลค่าถึง 206 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,200 พันล้านบาท) ในขณะที่อาเซียนมีมูลค่า FDI ในสหรัฐฯ ประมาณ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 700 พันล้านบาท) ซึ่งทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่ามูลค่าการลงทุนระหว่างกันจะขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์