หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นัดแรก

18 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1635)

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศของคณะกรรมการที่กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่ถูกกล่าวหา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ ต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ โดยมีจุดประสงค์ต้องการเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสนใจและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานให้กับคณะกรรมการทราบในทุกระยะ หากผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
 
ทั้งนี้ ในการประชุมได้พิจารณาถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบจากสถิติที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ซึ่งมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งหมด 1,271 คดี และเป็นคดีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 8 คดี มีผู้ต้องหา 35 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน โดยในที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน รวมถึงเร่งรัดในบางเรื่องที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาธุรการและการประสานงาน
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์