หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนทหารจากสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ 2016 ให้กับจังหวัดตราด

18 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1155)
 
 
วันนี้ (18 ก.พ.2559) พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับพลจัตวา Russell A. Sandborn ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา และ Lt Cot. Hj Adan bin Hj Othman ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ให้กับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด หลังกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ร่วมกับทหารช่างจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
 
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี ลพบุรี และตราด โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้วยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา
 
โครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธีส่งมอบในวันนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8 x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐ จำนวน 15 นาย และกองทัพมาเลเซีย จำนวน 5 นาย รวมทั้งหมด 40 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ 19 มกราคมถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและสันทนาการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกในปีนี้
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก จัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้างและยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์