หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ร่วมรับหลักการซันนีแลนด์ (Sunnylands Declaration)

17 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1342)
 
 
(16 กุมภาพันธ์ 2558) พลตรีวีรชน สุคนธปฎิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำอาเซียนและนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ โดยร่วมรับหลักการซันนีแลนด์ (Sunnylands Declaration) ย้ำเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง อาเซียนและสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ เห็นชอบเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำ สหรัฐฯ – อาเซียน ซึ่งมีสาระสำคัญยืนยันในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพในอิสรภาพ อธิปไตย และความเสมอภาคของทุกประเทศ ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในกฎระเบียบในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เชิดชูและปกป้องสิทธิและเอกสิทธิ์ของทุกรัฐ แก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ และยืนยันสิทธิในการเดินเรือและการบินผ่านอย่างเสรี ตามที่บัญญัติในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศและพันธะสัญญาต่อการไม่ใช้กำลังทางทหาร เป็นต้น
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า หลักการซันนีแลนด์ ยังย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนเชิงเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐ ฯ โดยผู้นำทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยเฉพาะการเปิดกว้างและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน นวัตกรรมและผู้ประการ
 
นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ยังร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียนโดยเน้นความเป็นแกนกลางของอาเซียนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และยืนยันถึงพันธะร่วมกันในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำหนดตามข้อตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกด้วย
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมประชาคมอาเซียนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาค โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนา โดย "ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” และ "สร้างความเข้มแข็งจากภายใน" ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารประเทศของรัฐบาลตั้งแต่ต้นด้วย
 
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์