หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรียืนยัน ไทยพร้อมร่วมมือกับอาเซียนและสหรัฐในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

17 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1517)

วันนี้ (17 ก.พ.59) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน- สหรัฐอเมริกา วันสุดท้าย ในหัวข้อ การรักษาสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นการหารือประเด็นการก่อการร้าย การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก การสาธารณสุข และปัญหาการค้ามนุษย์ โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยพร้อมร่วมมือกับอาเซียนและสหรัฐฯ รับประเด็นท้าทายข้ามชาติและสนับสนุนความร่วมมือในกรอบด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่
 
ขณะที่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รัฐบาลได้ปฏิรูปทั้งระบบ รวมทั้งเร่งดำเนินการภายในเพื่อให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งไทยต้องแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่น ๆ ตลอดจนสนับสนุนกฎหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ แก้ปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็ก การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ส่วนการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาคต่าง ๆ เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างครอบคลุม
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์