หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สหรัฐฯ

16 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1378)
 
 
วันนี้ (16 ก.พ.) ที่ซันนีแลนด์ เมืองรานโชมิราจ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมช่วงที่ 1 โดยกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ การส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาค โดยผ่านนวัตกรรมและการประกอบการเน้นความเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาชนและความเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคต
 
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญที่สหรัฐฯ ให้กับอาเซียนผ่านการดำเนินนโยบายปรับสมดุล และในฐานะพันธมิตรไทยพร้อมร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐฯ ให้เข้มแข็งและครอบคลุมทุกมิติ พร้อมเสนอแนวทางที่สหรัฐฯ จะขยายความร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาเซียนกับสหรัฐฯ ต้องหาแนวทางเผชิญกับปัญหาการชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการดำเนินนโยบายสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น เน้นการลดอุปสรรคทางการค้า ปรับประสานกฎระเบียบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการส่งเสริมการลงทุนสองทาง ตลอดจนสานต่อการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุน หรือ TIFA (ทิฟ่า) และข้อริเริ่ม E3 (อีสาม) เพื่อสร้างกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูง และเป็นการพัฒนาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวม
 
นายกรัฐมนตรียังเห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตโดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอาเซียนและสหรัฐต้องครอบคลุม รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้เสนอจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ และผู้ประกอบการ ขยายโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือ รวมทั้งให้เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ เชื่อมั่นจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคต นำไปสู่โอกาส ผลประโยชน์ และความมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนของทั้งอาเซียนและสหรัฐฯ
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์