หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที เร่งพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

15 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1715)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า ภัยคุกคามไซเบอร์เพิ่มจำนวนมากขึ้น ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐจะโดนโจมตีและสร้างความเสียหายมากที่สุด จากการขาดการเอาใจใส่และเฝ้าระวัง ไม่มีบุคคลากรที่เพียงพอ โดยพบว่าปี 2558 ประเทศไทยพบภัยด้านความมั่นคงปลอดภัย และดำเนินการแก้ไขแล้ว 4,300 กรณี และพบว่า 2 ปีที่ผ่านมา จำนวนภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นถึง 150 เปอร์เซ็นต์ เป็นการโจมตีระบบภาครัฐถึง 80 เปอร์เซ็นต์
 
กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้ขยายโครงการ Thai CERT Government Monitoring System ป้องกันภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด โดย สพธอ. จะติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ให้ 80 หน่วยงาน 240 เว็บไซต์ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ภัยคุกคาม และป้องกันการโจมตีทางระบบออนไลน์ได้ทันที โดยตั้งเป้าลดอันดับการถูกโจมตีออนไลน์ของไทยให้ลดลงภายใน 2 ปี
 
 
 
Credti : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์