หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมผนึกกำลังอาเซียนเดินหน้าโรดโชว์ศักยภาพสู่สายตาสหรัฐอเมริกา

15 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1444)
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) พร้อมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Roadshow to U.S. ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นครซานฟรานซิสโก และ Silicon Valley เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนภายหลังจากที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 แก่ทุกภาคส่วนของสหรัฐฯ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความเชื่อมโยง
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมกิจกรรม AEM Roadshow to U.S. ในครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้แผนงานด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียน
 
นอกจากนี้ มีกำหนดเข้าร่วมเปิดการสัมมนา U.S.–ASEAN Business Council Conference ของสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นองค์ปาฐกอภิปราย ในหัวข้อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน และวิสัยทัศน์อาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำให้สหรัฐฯ ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิภาคอาเซียนต่อการค้าการลงทุนของสหรัฐฯ ในฐานะการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน มีกำหนดเยี่ยมชมการจัดแสดงเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาเมืองสีเขียวของนครซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นแนวคิดในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคของเมือง รวมทั้งพบปะหารือกับผู้แทนจากบริษัทสหรัฐฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนครซานฟรานซิสโก และ Silicon Valley อาทิ บริษัท Google Prospect Silicon Valley และ Silver Spring Networks ซึ่งนับเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐของอาเซียนกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันในอนาคต
 
นางอภิรดี เปิดเผยอีกว่า ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม AEM Roadshow to U.S ตนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559ณ เมือง Sunnylands รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งผู้นำอาเซียนและสหรัฐฯ จะมีการหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ในทุกมิติ ภายหลังจากที่ได้ยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในกรอบอาเซียน (Strategic Partnership) ดังนั้น การเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นบันทึกหน้าสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์